Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 

 

Sidste nyt:


 


Skovbrynet har fået en HJERTESTARTER.


Hjertestarteren er sat op på væggen Skovbrynet 57 med adgang fra Stamvejen gennem hækken.


Hjerteforeningen har overdraget Hjertestarteren vederlagsfri til Grundejerforeningen Skovvang.


Se mere under fanen HJERTESTARTER


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vedligeholdelse af de grønne områder:


Arealerne som grundejerforeningen selv skal vedligeholde med græsslåning m.v. (vejfond 1 området) vil blive plejet med lidt længere interval resten af året. Dette skyldes at vi på grund af det vekslende vejrlig har brugt flere penge til græsslåning i år end forventet. 


Resten af 2019 vil græsset kun blive slået 1 gang om måneden.


Vi håber medlemmerne har forståelse herfor. 


På næste års generalforsamling skal vi tage stilling til om der skal afsættes flere penge til området.


Ikast-Brande Kommune har meldt ud, at de fremover kun vil vedligeholde arealerne på den anden side af Stamvejen 2 gange årligt. Dette skyldes behovet for besparelse på de kommunale budgetter. Bestyrelsen er dog i dialog med Ikast-Brande Kommune om vi kan ændre denne voldsom reducerede service.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Næste bestyrelsesmøde onsdag den 28. august 2019 kl. 19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------