Forside

Ny bestyrelse:

På den ekstraordinære generalforsamling den 6. juni 2017 blev der valgt en ny bestyrelse i Grundejerforeningen Skovvang.

 

Gitte Gjaldbæk, John Henneberg, Erik Prøhl, Jens Sørensen og Birgitte Skafte Velling.

Suppleanter: Karina Larsen og Jimmi Merbt.

 

På det første bestyrelsesmøde den 15. juni 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand Erik Prøhl, Skovbrynet 75 (valgt for 2 år)

Kasserer Birgitte Skafte Velling, Skovbrynet 81(valgt for 1 år)

Sekretær John Henneberg, Skovbrynet 58 (valgt for 1 år)

Medlem Jens Sørensen, Skovbrynet 56 (valgt for 2 år)

Medlem Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95 (valgt for 2 år)

Suppleant Jimmi Merbt, Skovbrynet (valgt for 1 år)

Suppleant Karina Larsen, Skovbrynet 153 (valgt for 1 år)

 

Bestyrelsens visioner:

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette vil ske under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referatet fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsmail her.