Forside

Grundejerforeningen

Skovvang

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Generalforsamling i Grundejerforeningen Skovvang tirsdag den 22. september kl. 19:00 2020:

Bestyrelsen har på sit møde den 4. august 2020 besluttet at afholde ordinær generalforsamling i "Grundejerforeningen Skovvang" tirsdag den 22. september kl. 19:00 2020 på Dalgsskolen i Brande.

Dagsorden bliver udsendt til alle husstande på e-mail eller alm. post ca. en måned før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsætter 2 forslag på generalforsamlingen som begge indebærer, at vedligeholdelsen af de grønne arealer på Skovbrynet fremover bliver ensartet på begge sidder af Stamvejen.

Se mere under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.


VÆR MED TIL AT GÅ FOR EN SERVICEPLUS-AFTALE:

Hjerteforeningen tilbyder Grundejerforeningen Skovvang en "Serviceplus-aftale" , hvis vi dækker mindst 4 ruter ved Landsindsamlingen søndag den 30. august 2020.

Se mere under fanen HJERTESTARTER.


BorgerTip:

BorgerTip - giv besked om fx huller i vejen.

Via "BorgerTip" kan du give besked om ødelagte vejskilte, huller i vejen eller andre problemer, der skal bringes i orden.


Du kan melde manglende eller defekt gadelys ind direkte til Ikast-Brande Kommunes gadelysdriftsholder, Energi Ikast, på dette link: https://www.energi-ikast.dk/kundeservice/fejlmeld-gadelys


Skulle din indberetning ikke blive imødekommet vil du få besked, hvis blot du har opgivet din e-mail-adresse eller dit telefonnummer (det kan for eksempel være, hvis den hullede vej er en statsvej, og derfor ikke er kommunens ansvarsområde). 


http://www.ikast-brande.dk/selvbetjening/selvbetjeningsloesninger/anmeld-huller-i-vejen


Bestyrelsen anbefaler at medlemmerne selv direkte kontakter Ikast-Brande Kommune, når det drejer sig om forhold der ikke hører under grundejerforeningens ansvarsområde.


Se fanen "NYT FRA BESTYRELSEN"


Se referatet fra bestyrelsesmødet den 4. august 2020 under fanen "BESTYRELSESMØDER"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 152 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 4 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"