Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:

GENERALFORSAMLING AFHOLDES MANDAG DEN 29. APRIL 2024 KL. 19 PÅ DALGASSKOLEN.

Indkaldelse til generalforsamling er udsendt til alle medlemmer lørdag den 30. marts 2024.


Valg af bestyrelsesmedlemmer / suppleanter.


På valg:

Erik Prøhl, Skovbrynet 75 (ønsker ikke genvalg)
Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95 (ønsker ikke genvalg)
Ubesat bestyrelsespost


Suppleanter:
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen


Bestyrelsens anbefaling:
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. Indtil nu har suppleanterne deltaget i bestyrelsesmøderne, hvilet ikke er påkrævet ifølge vore vedtægter.


Bestyrelsen afholder det antal møder, som bestyrelsen finder nødvendigt i løbet af året.


Nuværende bestyrelse har lavet et ”årshjul” som beskriver hvilke opgaver der skal udføres i årets løb.


Herudover beslutter bestyrelsen selv hvad den ønsker at tage op i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.
Det er meget vigtigt at der melder sig nye bestyrelsesmedlemmer til de ledige bestyrelsesposter. I modsat
fald skal bestyrelsen ansætte en administrator – hvilket er meget dyrt (anslået udgift min. 50.000 kr.)
Selvom bestyrelsen ansætter en administrator, skal der udpeges en bestyrelse.


Såfremt der ikke melder sig nye bestyrelsesmedlemmer, vil nuværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling for at drøfte udfordringen.


Se mere under fanen GENERALFORSAMLING


Referat fra bestyrelsesmøde afhold den 21. marts 2024 findes under fanen REFERATMed venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 161 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 4 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til: nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"