Bestyrelse

På generalforsamlingen den 24. april 2023 blev følgende valgt til den nye bestyrelse:


Bestyrelsen: 

Erik Prøhl, Skovbrynet 75 (ikke på valg)

Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95 (ikke på valg)

Karina Larsen, Skovbrynet 153 (ikke på valg)

Lisbet Andersen, Skovbrynet 57 (nyvalgt)

Niels Laursen, Skovbrynet 199 (nyvalgt)

 

 

Følgende suppleanter blev valgt:

Ingen stillede op til posterne


Bestyrelsen har på et møde den d. 24. maj 2023 konstitueret sig således:

Formand: Erik Prøhl e-mail formand@skovvang-brande.dk

Kasserer: Niels Laursen e-mail kasserer@skovvang-Brande.dk

Sekretær: Lisbet Andersen


Kontantperson i driftsområderne:

Grønne områder: Lisbet Andersen

Vinterberedskab: Karina Larsen

Legepladser: Erik Prøhl

Hjemmeside: Erik Prøhl 

Kontaktperson i bestyrelsen:

Erik Prøhl:

E-mail: formand@Skovvang-brande.dk

Tlf. 50 50 91 45

 


Kontaktpersoner i vejfondene:

Vejfond 1: Thomas Rasmussen, Skovbrynet 130

E-mail: thomas-wejs@hotmail.com 


Vejfond 2: Morten M. Østergaard, Skovbrynet 163

E-mail: mortenoest@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens visioner:

 

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------