Bestyrelse

På generalforsamlingen den 29. april 2024 blev følgende valgt til den nye bestyrelse:


Bestyrelsen: 

Ulrik Jørgensen, Skovbrynet 44 (nyvalgt)

Lisbet Andersen, Skovbrynet 57 (ikke på valg)

Christina Breith, Skovbrynet 161 (nyvalgt)

Niels Laursen, Skovbrynet 199 (ikke på valg)

Kristine Vilhelmsen, Skovbrynet 211 (nyvalgt)

 

 

Følgende suppleanter blev valgt:

Erik Prøhl (i en overgangsperiode)


Bestyrelsen konstituerer sig den d. 15. maj 2024:

Formand: 

Kasserer: 

Sekretær: 


Kontantperson i driftsområderne:

Grønne områder: 

Legepladser: 

Hjemmeside:  

Kontaktperson i bestyrelsen:

Erik Prøhl:

E-mail: formand@Skovvang-brande.dk

Tlf. 50 50 91 45

 


Kontaktpersoner i vejfondene:

Vejfond 1: Jette Henneberg, Skovbrynet 58

E-mail: henneberg.jette@gmail.com 


Vejfond 2: Morten M. Østergaard, Skovbrynet 163

E-mail: mortenoest@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens visioner:

 

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------