Bestyrelse

Grundejerforeningen

Skovvang

På generalforsamlingen den 29. april 2019 blev der valgt en ny bestyrelse i Grundejerforeningen Skovvang.


Bestyrelse: 

John Henneberg, Skovbrynet 58

Birgitte Skafte Velling, Skovbrynet 81

Karina Larsen, Skovbrynet 153

Erik Prøhl, Skovbrynet 75

Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95

 


 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Formand Erik Prøhl

Kasserer Birgitte Skafte Velling

Sekretær John Henneberg

Medlem Karina Larsen

Medlem Gitte Gjaldbæk

Suppleant Jimmi Merbt

Suppleant Jens Sørensen

 

Kontaktperson:

Formand Erik Prøhl:

E-mail: formand@Skovvang-brande.dk

Tlf. 50 50 91 45

 

Kasserer:

Birgitte Skafte Velling:

E-mail: kasser@Skovvang-brande.dk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens visioner:

 

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------