Bestyrelse

På generalforsamlingen den 27. april 2022 blev følgende valgt til den nye bestyrelse:


Bestyrelsen: 


Karina Kogut Toft Kristensen, Skovbrynet 55 (ikke på valg)

Erik Prøhl, Skovbrynet 75 (genvalgt

Birgitte Skafte Velling, Skovbrynet 81 (ikke på valg)

Gitte Gjaldbæk, Skovbrynet 95 (genvalgt)

Karina Larsen, Skovbrynet 153 (genvalgt)

 

 

Følgende suppleanter blev valgt:


Peder Rasmussen, Skovbrynet 118 (genvalgt)

Carsten Pedersen, Skovbrynet 209 (genvalgt)


Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde d. 17. maj 2022: 

Kontaktperson i bestyrelsen:

Formand Erik Prøhl:

E-mail: formand@Skovvang-brande.dk

Tlf. 50 50 91 45

 

Kasserer:

Birgitte Skafte Velling:

E-mail: kasserer@Skovvang-brande.dk


Kontaktpersoner i vejfondene:

Vejfond 1: Peder Rasmussen

E-mail: peder.rasmussen67@gmail.comVejfond 2: Morten M. Østergaard, Skovbrynet 163

E-mail: mortenoest@hotmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsens visioner:

 

Bestyrelsen vil arbejde for:

- at Skovbrynet fortsat er et godt sted at bo for familier med og uden børn.

- at Skovbrynet har velplejede og vedligeholdte grønne arealer.

- at Skovbrynet har velfungerende og spændende legeplader at besøge for børn i alle aldre.

- at beboerne står sammen om at løse fælles opgaver til gavn for boligområdet.

- at bevare et godt samarbejde med de kommunale myndigheder.

 

Herudover vil bestyrelsen arbejde for:

- at beboerne bliver holdt orienteret om, hvad bestyrelsen arbejder med hen over året.

- at kontakten mellem beboer og bestyrelse bliver så let som muligt.

- at beboerne får et fælles forum for at komme i dialog med hinanden.

- at udvikle de digitale muligheder, så kontakten mellem bestyrelse og beboer tilgodeser ovenstående.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------