Vejfonde

Grundejerforeningen

Skovvang

 

Vejfondenes formål.

 

 

Grundejerforeningen Skovvang besluttede på Generalforsamlingen den 26 april 2016 at oprette vejfonde i dele af Grundejerforeningen Skovvangs område.

 

Dele af grundejerforeningens område er udlagt som privat fællesvej, hvorved vedligeholdelsespligten er placeret hos grundejerforeningens medlemmer i de berørte lokalplaner.

 

Vejfondens formål er at sikre tilstrækkelig kapital til dækning af udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af de under lokalplanens hørende private fællesveje og sti arealer samt belysning.

 

  • Belægning af veje og sti arealer

 

  • Vejafvanding, dvs. rendestensbrønde samt riste og stikledninger ind til regnvandshovedledningen

 

  • Belysning, dvs. master og standere til lamper samt evt. udskiftning af amaturer (lampehoveder) Såfremt disse udgifter ikke afholdes af Ikast-Brande Kommune.

 

  • Udskiftning af pærer samt elforbrug i udendørs gadebelysning såfremt disse udgifter ikke afholdes af Ikast-Brande Kommune.

   

 

                                  Vejfond nr. 1                                                       Vejfond nr. 2                                                               Vejfond nr. 3

Kontaktperson:                                                  Kontaktperson:                                                                   Kontaktperson:

Peter Rasmussen                                             Morten Østergaard                                                              Jeanette Pedersen

Skovbrynet 118                                                 Skovbrynet 163                                                                   Skovbrynet 209