Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sidste nyt:


Aflysning af generalforsamling:

Bestyrelsen beslutter at aflyse generalforsamlingen den 22. september 2020 på Dalgasskolen i Brande.

Dette skyldes den aktuelle corona krise. Bestyrelsen ønsker ikke at udsætte medlemmerne for en risiko for smitte.


Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen har afholdt møde den 1. september 2020. På mødet blev indkomne forslag til generalforsamlingen drøftet.

Referat af mødet kan ses under fanen BESTYRELSESMØDER


Vedligeholdelse af de grønne arealer:
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Ikast-Brande Kommune med spørgsmål om hvorledes kommunen holder de grønne arealer på Skovbrynet.


Evt. nedlæggelse af vejfond nr. 3:

Der er fremsat forslag om at vejfond nr. 3 nedlægges. I denne forbindelse har bestyrelsen rettet henvendelse til Ikast-Brande Kommune med forespørgsel om dette får økonomiske konsekvenser for de øvrige medlemmer af grundejerforeningen.


Bestyrelserne for ABN 1 og 3 har oplyst at de påtænker at oprette en selvstændig vejfond i i Andelsboligforeningerne efter en evt. nedlæggelse af vejfond nr. 3. 


Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde er ikke fastsat endnu. Vi afventer og ser hvorledes corona smitten arter sig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde ligger under fanen BESTYRELSESMØDER


Nyhedsbrev.

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev til allle medlemmer, der har oplyst en e-mail adresse til bestyrelsen. De få der endnu ikke har oplyst deres e-mail adresse bedes gøre dette, så vi kan kommme i kontakt med alle medlemmer.


Hvis du er flyttet til Skovbrynet i løbet af de seneste år og ikke har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så gør dette med det samme, så mudtager du vores vedtægter og det seneste NYHEDSBREV.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ny