Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 

 

Sidste nyt:


Hundeskraldespande.

På bestyrelsesmødet den 6. februar 2020  blev det besluttet at anskaffe 3 stk. hundeaffaldsstationer.
Disse består af en affaldsspand samt en hundeposeholder med plastikposer til hundeefterladenskaber.

(Flere informationer på hjemmesiden www.cleanmanagement.dk)

Affaldsstationerne vil blive opsat ved 3 af stierne  placeret ved samvejen, så der vil være kort vej til disse.










Vejviser til hjertestarter.

Der vil blive opsat et skilt med henvisning til vores hjertestarter placeret ved Skovbrynet nr. 57, så det er muligt at finde denne hurtigst muligt, hvis der skulle blive brug for denne.


Hjerteforeningens Landsuddeling.
Lisbet Andersen, Skovbrynet 57 har modtaget en e-mail fra Hjerteforeningen med følgende tilbud:

"Og fordi I var med i Landsuddelingen i år, kan I også gå jer til aftalen.
Dækker I mindst 4 ruter til Landsuddelingen 2020, får I ét års ServicePlus-aftale med:

• Årligt teknisk tjek af hjertestarteren
• Udskiftning af batterier og pads ved udløb
• Monitorering af hjertestarteren
• Lånestarter, hvis jeres kommer i brug eller er til reparation
• Forsikring mod tyveri og hærværk

I er selvfølgelig samtidig velkomne til at lave en ’almindelig’ gruppe, og gå jer til en endnu en hjertestartere, som I gjorde i år."


En ServicePlus-aftale vil have en stor værdi for os i Grundejerforeningen Skovvang. Så jeg håber I vil støtte op omkring dette initiativ. Nærmere oplysninger følger senere.


Nyhedsbrev fra bestyrelsen.

I uge 7 bliver der udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer med e-mail adr. vedhæftet et referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. februar 2020.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 3. marts 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------