Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sidste nyt:

Bestyrelsen har afholdt første møde siden coronakrisens start den 16. juni 2020. På mødet blev bl.a. drøftet:


Afholdelse af ordinær generalforsamling:

Bestyrelsen beslutter at indkalde til ordinær generalforsamling til afholdelse i september 2020.


Vedligeholdelse af de grønne arealer:

Et medlem har forespurgt  om hvorfor den lille legeplads (fodboldbanen) på østsiden af Stamvejen ikke længere bliver slået af Ikast-Brande Kommune.

Bestyrelsen kontakter Ikast-Brande Kommune for at få en forklaring herpå.


Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedligeholdelse af de grønne arealer.

De 3 stier på østsiden af Stamvejen (ulige husnr.) bliver nu kun slået 2 gange om året af Ikast-Brande Kommune. Bestyrelsen vil fremlægge forslag på generalforsamling om ændring, således at de grønne arealer bliver vedligeholdt i samme standard på begge side af Stamvejen.


Belægning på stien langs skoven:

En beboer har rettet henvendelse til bestyrelsen angående den uhjævne sti langs skoven.

Bestyrelsen finder ikke dette er en del af bestyrelsens ansvarsområde, da stien ligger udenfor grundejerforeninges område. Medlemmet er henvist til at drøfte spørgsmålet med Ikast-Brande Kommune.


Opmærksomhed på diverse forhold i grundejerforeningens lokalområde, som varetages af Ikast-Brande Kommune:

Bestyrelsen henviser medlemmerne til selv at rette henvendelse til Ikast-Brande Kommune, når de konstaterer forhold som bør have opmærksomhed. Dette kal bl.a. være sprungne pære i gadebelysning m.v

Der vil blive opsat link på denne hjemmeside med henvisning til Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.


Referat fra bestyrelsesmøde ligger under fanen BESTYRELSESMØDER


Nyhedsbrev.

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev til allle medlemmer, der har oplyst en e-mail adresse til bestyrelsen. De få der endnu ikke har oplyst deres e-mail adresse bedes gøre dette, så vi kan kommme i kontakt med alle medlemmer.


Hvis du er flyttet til Skovbrynet i løbet af de seneste år og ikke har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så gør dette med det samme, så mudtager du vores vedtægter og det seneste NYHEDSBREV.


Næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen afholder ikke fysiske møder i den kommende tid på grund af smitterisiko. Kontakten melllem bestyrelsesmedlemmerne holdes via de elektroniske midler.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ny