Nyt fra bestyrelsen

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedligeholdelse af de grønne områder:

Nogle har sikkert bemærket at den store legeplads + fodboldbane på vestsiden af Stamvejen ser anderledes ud i år end den plejer. Dette skyldes at Ikast-Brande Kommune har ændret standarder for vedligeholdelse af grønne områder i hele Ikast-Brande Kommune.

Diversiteten i naturen bliver prioriteret højere end tidligere.


Bestyrelsen mener ikke at det skal betyde, at vores fodboldbane kun bliver klippet i begrænset omfang. Det gør det efter bestyrelsens opfattelse umuligt at spille fodbhold på for unge / voksne. Derfor har vi taget kontakt til Ikast-Brande Kommune for at få ændret dette. Ikast-Brande Kommune har lovet at se på sagen.


De ændrede standarder betyder endvidere, at stierne på tværs i området kun bliver slået 1 gang årligt fremover. Dette sker i oktober måned. Denne beslutning kan vi ikke få ændret, da det gælder i hele kommunen. Dette betyder samtidigt, at græsarealet ved stierne på østsiden af Stamvejen også kun bliver slået 1-2 gange årligt. Det besluttede generalforsamlingen i april 2022.


Vedligeholdelse af legeredskaber m.v.

Ikast-Brande Kommune har været ude og foretage deres årlige inspektion af vore legepladser. Der er kun fundet få fejl og mangler. De fandt dog en "alvorlig fejl" på Rutsjebanen på den store legeplads. Denne bemærkning har de dog trukket tilbage, da det viste sig at opmålingen ikke var foretaget korrekt.


Sandkassen og ballancepælene på legepladsen på østsiden af Stamvejen er ikke i den bedste forfatning. Derfor ville det måske være en god ide på sigt at udskrifte disse redskaber. Bestyrelsen arbejder videre med dette projekt frem til næste generalforsamling. Medlemmer, som har forslag til nye legeredskaber er meget velkommen til at kontakt bestyrelsen og komme med ideer.


Udskiftning af gadebelysning:

Kontaktperson Peder Rasmussen, Vejfond 1 oplyser at der ikke er noget nyt fra Ikast-Brande Kommune vedr. udskiftning af gadebelysning i området Skovbrynet 34 - 144.

Peder Rasmussen har lovet at fortsætte som kontaktperson i Vejfond 1 frem til næste generalforsamling.


Kontingentrestance:

Der er fortsat 12 medlemme, som ikke har betalt deres medlemskontingent for 2022 endnu. Det er vi kede af i bestyrelsen, da vi bruger meget tid på at opkræve disse restancer. I uge 35 vil der blive udsendt en 3. rykker pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Bestyrelsen håber at dette vil få de sidste medlemmer til at betale deres medlemskontingent og bidrag til vejfonden, hvis de er medlem af denne.


Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. november 2022.


Referat af seneste bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2022 kan læses under fanen REFERAT


Der er udsendt et NYHEDSBREV til alle medlemmer med e-mail adr.


Med venlig hilslen

Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 156 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 12 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang" 

 

NYT FRA BESTYRELSEN