Nyt fra bestyrelsen

Grundejerforeningen

Skovvang

NYT FRA BESTYRELSEN

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sidste nyt:

Den planlagte generalforsamling i Grundejerforeningen Skovvang d. 28. april 2020 er aflyst.


Danmark er i øjeblikket i en helt særlig situation. Skoler og arbejspladser lukkes ned, arrangementer aflyses, og alle der kan opfordres til at blive hjemme.

Derfor har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen den 28. april 2020.

Generalforsamlingen vil blive afholdt, når det igen er forsvarligt at holde møde med mange mennesker.


Hundeskraldespande.
Der er opsat 3 hunde affaldsstationer på stierne langs Stamvejen mod skoven. 
Der vil ikke blive opsat hundeposer, når de medfølgende poser er brugt.
Bestyrelsen opfordrer derfor hundeluftere til at medbringe hundeposer selv.

Tidligere bålplads nedlagt.
Den tidligere bålplads ved den lille legeplads er nu nedlagt.
Bestyrelsen henstiller til, at der ikke bliver lagt nyt haveaffald m.v. på stedet.


Vejviser til hjertestarter.
Der opsættes skilte ved hækken til Skovbrynet 57, så hjertestarteren kan lokaliseres hurtigst muligt - hvis der bliver brug herfor.


Hjerteforeningens Landsuddeling.

Bestyrelsen ved på nuværende tidspunkt ikke om Hjerteforeningens Landsindsamling finder sted som planlagt. Vi vil udsende et nyhedsbrev, når dette udmeldes. Bestyrelsen håber, at der er opbakning om dette initiativ, da en "ServicePlus-aftale" vil have stor værdi for os i Grundejerforeningen Skovvang.


Nyhedsbrev.

Bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev til allle medlemmer, der har oplyst en e-mail adresse til bestyrelsen. De få der endnu ikke har oplyst deres e-mail adresse bedes gøre dette, så vi kan kommme i kontakt med alle medlemmer.


Hvis du er flyttet til Skovbrynet i løbet af de seneste år og ikke har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så gør dette med det samme, så mudtager du vores vedtægter og det seneste NYHEDSBREV.


Næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen afholder ikke fysiske møder i den kommende tid på grund af smitterisiko. Kontakten melllem bestyrelsesmedlemmerne holdes via de elektroniske midler.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skulle du mod forventning ikke modtage vores nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@skovvang-brande.dk.


Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, skal du give os et skriv herom.

Så modtager du fremover kun indkaldelse til generalforsamlinger m.v. fra din grundejerforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ny