Nyt fra bestyrelsen

 


Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.
Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.
Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt ca. en uge efter mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsesmøde:

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 30. august 2023. 

Referat af mødet er udsendt i NYHEDSBREV NR. 2.


Kontingent restance:

Lige nu mangler 5 medlemmer at betale medlemskontingent for 2023. Bestyrelsen håber at alle har betalt inden 13. august hvor seneste tidsfrist udløber.


Ny kontaktperson i Vejfond 1.

Thomas Rasmussen, Skovbrynet 130 har meldt sig som ny kontaktperson for vejfond 1. Bestyrelsen hilser ham velkommen.

Den vigtigste opgave for vejfondene lige nu er at følge med udrulningen af fjernvarme på Skovbrynet.


Vedligeholdelse af de grønne områder:

Nogle har sikkert bemærket at den store legeplads + fodboldbane på vestsiden af Stamvejen ser anderledes ud i år end den plejer. Dette skyldes at Ikast-Brande Kommune har ændret standarder for vedligeholdelse af grønne områder i hele Ikast-Brande Kommune.

Diversiteten i naturen bliver prioriteret højere end tidligere.


De ændrede standarder betyder endvidere, at stierne på tværs i området kun bliver slået 2 gange årligt fremover. Denne beslutning kan vi ikke få ændret, da det gælder i hele kommunen. Dette betyder samtidigt, at græsarealet ved stierne på østsiden af Stamvejen også kun bliver slået 1-2 gange årligt. Det besluttede generalforsamlingen i april 2022.


Vedligeholdelse af legeredskaber m.v.

Der vil blive indkøbt en ny sandkasse til legepladsen øst for Stamvejen (lige husnr.)Udskiftning af gadebelysning:

Intet nyt.


Med venlig hilslen

Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 159 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 6 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang" 

 

NYT FRA BESTYRELSEN