Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE til medlemmerne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:

GENERALFORSAMLINGEN i Grundejerforeningen Skovvang blev afholdt d. 29. april 2024.

Referatet af generalforsamlingen kan læses under fanen GENERALFORSAMLING

Den er ligeledes udsendt til alle medlemmer med en e-mail adr. (161 medlemmer)


Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen:


  • Grundejerforeningen overtager hjertestarter ophængt på Skovbrynet 207
  • Forhøjelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer
  • Forslag om etablering af støjvold langs motorvejen kom ikke til afstemning - idet forslagsstiller trak forslaget tilbage.
  • Økonomi:
  • Medlemskontingent fastsættes til 350 kr. pr. medlem i 2024
  • Bidrag til snerydningsfond  fastsættes til 200 kr. pr. medlem i 2024


  • Bidrag til vejfond 1 fastsættes til 500 kr. pr. medlem i 2024
  • Bidrag til vejfond 2 fastsættes til 500 kr. pr. medlem i 2024


Ny bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde den 15. maj 2024. 

Se bestyrelsens sammensætning under fanen BESTYRELSENMed venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.


NU 161 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL