Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen har holdt møde den 30. august 2023

Referat af mødet kan ses under fanen REFERAT


KONTINGENTER i 2023:

Da fristen for indbetaling udløb den 30. juni 2023 manglede 28 medlemmer at betale kontingent til grundejerforeningen.

Aktuelt mangler 5 medlemmer at betale medlemskontintgent m.m. Fristen for betaling udløber den 13. august 2023.

Herefter påløber et rykkergebyr på 100 kr.


Evt. manglende betaling kan skyldes, at ejendommen står registreret med en forkert e-mail adr. eller med den forrige ejers e-mail adr. Derfor en bøn til alle som fraflytter deres ejendom. Send besked til grundejerforeningen om flytningen, så vi kan få ændret kontakt adr.  


Hvis I / du er flyttet til skovbrynet indenfor de seneste 12 mdr. så send lige din e-mail adr. og husnummer til formand@skovvang-brande.dk, så vi er sikre på at vi har din korrekte e-mail adr.  


KONTAKTPERSON TIL VEJFOND 1:

Thomas Rasmussen, Skovbrynet 130 er blevet kontaktperson for Vejfond nr. 1. Bestyrelsen byder ham velkommen.

P.t. er den største opgave for vejfondene nok, at følge med i udrulning af fjernvarme på Skovbrynet.


Fjernvarme på Skovbrynet:

Udrulning af fjernvarme på Skovbrynet er i fuld gang.

Opgravningen er startet nederst på Stamvejen og fortsætter op ad de enkelte stikveje ind i lommerne.Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 158 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 8 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"