Forside

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at holde medlemmerne orienteret om hvad bestyrelsen arbejder med.

Dette sker under fanen NYT FRA BESTYRELSEN.

Herforuden vil referater fra bestyrelsesmøder blive udsendt i NYHEDSBREVE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt:


HUNDESKRALDESPANDE:

Så har vi fået opsat en ny hundeskraldespand ved sti nr. 2 ved Stamvejen. 

Vi håber at det løser problemet med overfyldte hundeskraldespande.MEDLEMSKONTINGENT

Der er udsendt kontingentopkrævning til alle medlemmer den 25. juni 2022 med sidste frist for indbetaling den 30. juni 2022.BESTYRELSESMØDER:

Se referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. maj 2022 under fanen REFERAT

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16. august 2022.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Skovvang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skulle du mod forventning ikke modtage grundejerforeningens nyhedsbreve, så skriv lige en e-mail til:

formand@Skovvang-brande.dk.

 

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve fra grundejerforeningen, så giv os lige et skriv. Så vil du fremover kun modtage indkaldelse til generalforsamlinger m.v. som bestyrelsen har pligt til at meddele dig om.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU 156 TILMELDT HJEMMESIDE OG E-MAIL


Hvis du er en af de 9 medlemmer, som ikke har tilmeldt dig grundejerforeningens e-mail liste, så gør det i dag.

Send e-mail  adr. -  navn og husnummer til:

 

nyhed@skovvang-brande.dk

 

Så bliver du først informeret om aktiviteter i "Grundejerforeningen Skovvang"